Startplaats

Het starten van de avondvierdaagse zal op de dinsdag, woensdag en donderdag plaats vinden vanaf het terrein van “Stichting Podium Gorcum – Grote Haarsekade 120 Gorinchem”.

Let op : op de Vrijdagavond zal de start en de finish op de Kanselpoortweg zijn.
       

De fietsen zullen op dinsdag-, woensdag, en donderdagavond bij “Stichting Podium Gorcum” gestald kunnen worden.
Er is voldoende parkeerplaats voor auto’s in de directe omgeving (Hoefslag).

Op de vrijdagavond kunnen de fietsen gestald worden op de Kleine Landtong


Starttijd

Soort deelnemerAfstand 5 kilometerAfstand 10 kilometerAfstand 15 kilometer
Dinsdag - groepen
Dinsdag - individueel
18:00-19:00 uur
18:00-20:30 uur
18:00-19:00 uur
18:00-19:30 uur
18:00-18:30 uur
18:00-18:30 uur
Woensdag - groepen
Woensdag - individueel
18:00-19:00 uur
18:00-20:30 uur
18:00-19:00 uur
18:00-19:30 uur
18:00-18:30 uur
18:00-18:30 uur
Donderdag - groepen
Donderdag - individueel
18:00-19:00 uur
18:00-20:30 uur
18:00-19:00 uur
18:00-19:30 uur
18:00-18:30 uur
18:00-18:30 uur
Vrijdag - groepen
Vrijdag - individueel
18:15-18:30 uur*
18:15-18:30 uur*
18:00-18:15 uur*
18:00-18:15 uur*
17:30-17:45 uur*
17:30-17:45 uur*
Start Defile*20:00 uur20:00 uur20:00 uur

De starttijden op vrijdagavond zijn dusdanig dat u op tijd voor het starten van het defilé op de verzamelplaats “Dalemsedijk” kan zijn.

Eerder starten is op geen enkele dag mogelijk in verband met de nodige vrijwilligers op de weg en bij de startlocatie. Voordat u gaat wandelen kunt u de tag scannen, daarna kunt u beginnen aan de wandeltocht van die avond.

U dient dinsdag, woensdag en donderdagavond voor 22:00 uur terug te zijn bij de startlocatie om uw tag te scannen.

Reglement Avondvierdaagse

De Stichting Avondvierdaagse Gorinchem is aangesloten bij de kWbn, Koninklijke Wandelbond Nederland. Alle reglementen, richtlijnen en bepalingen van de kWbn zijn voor de Stichting Avondvierdaagse Gorinchem van toepassing. Deelname aan de Avondvierdaagse Gorinchem is op eigen risico.

Hieronder treft u het reglement aan van de Avondvierdaagse.

De Avondvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Gorinchem gevestigd in Gorincchem en valt onder de auspiciën van KWBN wandelsport organisatie.

1 De Avondvierdaagse is een wandelsport zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en is op eigen risico.
2 Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
4 De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5 Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na startsignaal door de organisatie.
6 Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.
7 Deelnemers van de Avondvierdaagse worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
8 Deelnemers met een speciale medicatie of voorzieningen dien te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
9 Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.
10 De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
11 Tijdens Ae Avondvierdaagse is het deelnemers niet toegestaan om:
            Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
            Luid spelende radio’s of andere geluiddragers met zich mee te voeren;
            Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;
            Zich buiten de aangegeven wegen en / of paden te bevinden
12 Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Avondvierdaagse onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders te aangegeven;
13 Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
14 Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en / of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Avondvierdaagse zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
15 De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en / of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
16 De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en / of finishtijden en / of plaatsen te wijzigen of de avondvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
17 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet , beslist de organisatie.
18 Met het inschrijven voor de avondvierdaagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Controle

Langs de route komt u een controlepost tegen waar de tag gescand dient te worden. De controleposten zijn te herkennen aan de vlag met hierop ‘controlepost’ en het logo van de Avondvierdaagse Gorinchem. Invallers zijn niet toegestaan. Om onsportiviteit te voorkomen, moet bij controle elke individuele deelnemer zelf zijn tag aanbieden. Tegenover de andere deelnemers kunnen en mogen wij in geval van onrechtmatigheid niet anders dan de directe uitsluiting toepassen. Alle leden van de groep dienen gelijktijdig de controlepost te passeren.

. banner

Controleposten

Avond5 KM10 KM15 KM
DinsdagWillem de Vries Robbeweg (Omnia College)Buiten de WaterpoortOnderweg / Hoefpad
WoensdagStadhuispleinWijdschildlaanHoogbloklandseweg
DonderdagDokter SchröyerstraatSchelluinsestraatFranklinweg

Rijwielstalling

Rijwielen kunnen geplaatst worden bij de startlokatie in de speciaal aangebrachte vakken. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Toiletten

Aan een ieder wordt verzocht toe te zien dat de toiletten op de startlokatie, onderweg en op de “Dalemsedijk” netjes en schoon worden achtergelaten, zodat iedereen er ook gebruik van kan maken. Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Voor het toiletgebruik vragen wij om een kleine bijdrage van €0,20.

Rustplaatsen

DagAfstandRustplaats
Dinsdag5 KilometerSpeeltuin Lingewijk
Dinsdag10 KilometerBuiten de Waterpoort
Dinsdag15 KilometerTennisbaan Hoefpad
Woensdag5 KilometerStadhuisplein
Woensdag10 KilometerLingsepad
Woensdag15 KilometerDorpsweg
Donderdag5 KilometerDokter Schoyerstraat / Dokter Bauerstraat
Donderdag10 KilometerParallelweg
Donderdag15 KilometerMac Donalds / Franklinweg
Vrijdag5 KilometerSoldatenwal
Vrijdag10 KilometerDalem
Vrijdag15 KilometerNieuwe Wolpherensedijk

Op de rustplaatsen van de 10 kilometer zijn medewerkers van Care4You aanwezig voor eventuele medische verzorging.

Herinnering

Wie de Avondvierdaagse volbrengt, ontvangt op vrijdagavond hiervoor een beloning.
Zie hieronder de medailles 1-25.

 

 

Voor de groepen zijn speciale herinneringen. Afbeeldingen volgen nog ….  

Dalemsedijk

Op de vrijdagavond zullen alle deelnemers verzamelen op het verzamelpunt Dalsemsedijk tussen de Vestingweg en het Lingsedijk.

Op dit verzamelpunt zal op aanwijzing van de organisatie de optocht richting het Defilé op de Gasthuisstraat worden opgestart.. Volg de instructies van de organisatie op, zodat het Defilé op tijd kan beginnen en in één lange optocht door kan lopen. Tussen de groepen uit de vakken zullen dan de muziekkorpsen worden toegevoegd.

Toiletten

Op het terrein staan toiletten die door een vrijwilliger schoon gehouden worden. Om dit mogelijk te maken vragen wij een kleine bijdrage van €0,20 voor het toiletgebruik. Op het terrein staan ook diversen afvalbakken die u kunt gebruiken om uw afval in de gooien zodat het terrein netjes blijft. kliko

Wandelboekje

Wie regelmatig wandelt kan voor €1,– in het bezit komen van een Kilometerboekje, een soort dagboek voor de wandelaar. Daarin kan worden bijgehouden waar hoeveel kilometers werden gelopen. Wie een wandelboekje bezit, kan de Avondvierdaagse hierin laten bijschrijven. Aanbieding van Kilometerboekjes op de eerste avond  (dinsdag avond) , groepen liefst gebundeld. Tijdens de Avondvierdaagse kunt u bij de afdeling groepen, deze kilometerboekjes kopen à € 1,– per stuk. De organisatie voorziet het boekje van een stempel en/of plaatje, de wandelaar kan er zijn belevenissen in noteren. De gelopen afstanden worden in dit Kilometerboekje opgeteld en na 250 kilometer kan de wandelaar (tegen betaling) in het bezit komen van het Nederlands Wandelprestatie Kruis in brons. wandelboekje

Print Friendly, PDF & Email

Blaren

Iedereen kent wel de bekende wandelblaren. Witte bultjes gevuld met vocht, die best pijnlijk kunnen zijn. Bekende plekken waar wij de blaren vooral zien zijn op de onderkant van de voet bij de tenen, op de topjes van de tenen en de hiel van de voet. Belangrijk is om schoon te werk te gaan bij de behandeling van blaren, omdat er een mogelijkheid bestaat dat de blaar open gaat, dan ontstaat een wond die ook ontstoken kan raken. Het behandelen van blaren vraagt een bepaalde techniek waar onze Care4You leden in getraind zijn.

Voorkomen van blaren

– Zorg dat je voeten niet te week zijn, dus niet voor het wandelen gaan douchen bijvoorbeeld. – Zorg voor goede passende (niet te krappe) droge schoenen. Absoluut geen slippers. – Zorg voor schone sokken, liefst binnenste buiten aan doen, dan zitten de randjes en naadjes aan de buitenzijde van de voet.

Wel een blaar?

– Een bloedblaar is een bultje gevuld met bloed en mag absoluut niet kapot geprikt worden! – Tweede huid pleisters zoals Compeed pleisters kunnen gevoelige plaatsen bedekken, maar plak dit niet op open gelopen blaren. – Neem bij vragen over je blaar contact op met Care4You EHBO zodat zij deze vakkundig kunnen afplakken. Valkuil! Verkeerd afplakken van de blaren geeft meer pijnklachten en meer blaren! Kom daarom gerust even langs op de rustposten of in het stadhuis voor een deskundige blik. Wij zijn er alle avonden vanaf 17.30 op de startlokatie aanwezig! Fijne Avondvierdaagse week! Care4You   

 

Ruilavond

De ruilavond is komen te vervallen. Bij het verkrijgen van een verkeerde medaille is het mogelijk om dit op vrijdagavond, wanneer de medailles worden uitgedeeld, direct te melden. Wanneer u zelf de herinnering verkeerd heeft opgegeven kan het zo zijn dat de juiste herinnering niet op voorraad is. Let er dus op dat u altijd de juiste herinnering vermeld bij aanmelding.

Print Friendly, PDF & Email